top of page

Vaktmester tjenester

fra Mjølnir Eiendom

Vi er opptatt av å levere trygge og verdifulle eiendomsprosjekter.

Mange av våre kunder vil derfor sette pris på vårt tilbud om vaktmester tjenester på utvalgte prosjekter, slik som Nygårdshøgdo.

Det er vår overbevisning at en funksjon som kan vedlikeholde eiendommen og fungere som en ekstra trygghet og kontakt ledd mellom utbygger og boligeier, er noe det fleste vil sette pris på, i tiden etter et prosjekt står ferdigstilt. 

20210622_165320.jpg

Tjenester levert til

Nygårdshøgdo

i 3 år etter første boligkjøper er flyttet inn (2021)

 • Gressklipping 

 • Landskapsarbeid

 • Renovering

 • Løpende vedlikeholdsoppgaver

 • Hjelp med teknisk anlegg

 • Uteområder og renhold

 • Avfalls fjerning

 • Generell hjelp til beboere

 • Brøyting

 • Salting og Strøing

 • Mulighet for å forespørre direkte assistanse

Praksis og betingelser

Vaktmester tjenestene vi leverer til våre bolig prosjekter varer i 3 år fra det året første boligeier flytter inn. Vaktmester vil stå til disposisjon for forespørsler til eiere av boliger på det aktuelle prosjektet etter at rutine vedlikehold av ute areal og teknisk anlegg er utført. Vaktmester tjenestene vil utføres på tomten inntil 1 arbeidsuke per måned. Totalt 12 uker ila ett år.

Tiden brukt på eiendommen kan vaktmester disponere fritt og vil prioritere oppgaver som er til felles beste for alle beboere.

Oppgaver utenom rutine kan forespørres via Mjølnireiendom.no. Materielle kostnader inngår ikke i tjenesten. 

Ved utløp av tjenesten 3 år etter oppstart, vil samtlige beboere få tilbud om videreføring av tjenesten mot årlig vederlag. 

bottom of page